Galerija fotografija 2016

fotohadz2016

Na ovom mjestu POGLEDAJTE FOTO ALBUM HADŽ 1437-2016 hadžija i hadžihanuma koje će biti objavljivane tokom cijelog putovanja i boravka na svetim mjestima. Fotografije će se nalaziti u grupama ovisno o mjestu i vremenu u kojem budu zabilježene.

   Prikaži # 
1 Druzenje hadzija 703
2 20.9.2016 godine Meka/Džida 1757
3 19.9.2016 godine Meka/Džida 1270
4 18.9.2016 godine Meka 1466
5 17.9.2016 godine Meka 1579
6 16.09.2016 godine Meka 1167
7 15.09.2016 godine Meka 1183
8 14.09.2016 godine Meka 1253
9 13.09.2016 godine Meka 1892
10 12.09.2016 godine Meka 1534
11 12.09.2016 godine Muzdelifa - Mina 1808
12 11.09.2016 godine Arefat 2246
13 11.09.2016 godine Meka 1855
14 10.09.2016 godine Meka 1583
15 09.09.2016 godine Meka 1382
16 08.09.2016 godine Meka 1523
17 07.09.2016 godine Meka 1965
18 06.09.2016 godine Meka 1693
19 06.09.2016 godine Medina 1633
20 05.09.2016 godine Meka 1826
21 05.09.2016 godine Medina 1867
22 04.09.2016 godine Medina 1648
23 03.09.2016 godine Medina 1907
24 02.09.2016 godine Medina 1908
25 01.09.2016 godine Medina 1958
26 31.08.2016 godine Medina 2500
27 30.08.2016 godine SARAJEVO 2077
28 29.08.2016 godine SARAJEVO 2233
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.